Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Zulhasmi Bin Mohamed Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Muallim
01 Nov 2019 Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian (Pembangunan)
2. Encik Ahmad Suqairy Bin Alias Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 Ketua Penolong Pegawai Daerah
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Lenggong
01 Nov 2019 Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian (Hakmilik)
3. Encik Zefri Bin Zakaria Pembantu Operasi Gred N14 (Memangku) Jabatan Kerja Raya Negeri Perak 01 Nov 2019 Bahagian Hakmilik Penulisan

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -      

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -