Notis Pemakluman Penutupan Dan Perpindahan Pejabat Daerah Dan Tanah Hilir Perak (PDTHP)