Surat Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak Darul Ridzuan Bil.2/2020 dan Bil.3/2020


Surat Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak Darul Ridzuan Bil.2/2020
Tarikh Kemaskini : 13 Mac 2020

Kebenaran Pengarah Galian Bagi Meluluskan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Dan Pengeluaran Permit Bahan Batuan Di Atas Tanah Lombong

 

Surat Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak Darul Ridzuan Bil.3/2020
Tarikh Kemaskini : 13 Mac 2020
Peluasan Pelantikan Ejen Kutipan Hasil Tanah Dengan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (PBN)


Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen