Surat Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Bil.9/2019


Surat Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Bil.9/2019
Tarikh Kemaskini : 28 November 2019
Penyertaan Wakil Bertaraf Ahli Turut Hadir Bagi Ahli Parlimen (Kerajaan) Dan Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri (Kerajaan) Ke Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Tanah Daerah (JKPTD) Negeri Perak Bagi Tempoh Dewan Negeri Ke-14 (2018 - 2023)


Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen