Warta Kerajaan


Warta Kerajaan No. 1823
Tarikh Kemaskini : 16 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Gerai Di Mukim Asam Kumbang, Daerah Larut Dan Matang

Warta Kerajaan No. 1945
Tarikh Kemaskini : 15 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Pusat Komuniti Di Wilayah Jalan Klinik Manong, Mukim Senggang, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1946
Tarikh Kemaskini : 15 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Jabatan Pertanian Di Wilayah Jalan Klinik Manong, Mukim Senggang, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1821
Tarikh Kemaskini : 06 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Pengeluaran Sebahagian Kawasan Tanah Daripada Hutan Simpan Bukit Tapah

Warta Kerajaan No. 1825
Tarikh Kemaskini : 06 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Rumah Pegawai Jabatan Parit Dan Taliair Gerik Di Bandar Gerik, Daerah Hulu Perak

Warta Kerajaan No. 1944
Tarikh Kemaskini : 06 Ogos 2018
PengiPengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Berkat, Mukim Jebong, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 1947
Tarikh Kemaskini : 06 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Taman Mewah Fasa II, Mukim Asam Kumbang, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Warta Kerajaan No. 1948
Tarikh Kemaskini : 06 Ogos 2018
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tambahan Dewan Orang Ramai Di Wilayah Taman Mewah Fasa II, Mukim Asam Kumbang, Daerah Larut, Matang Dan Selama

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen