Warta Kerajaan


Warta Kerajaan Pk. P.U. 15
Tarikh Kemaskini : 07 September 2020
Akta Hakmilik Strata 1985
Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata (Pindaan) 2020


Warta Kerajaan Pk. P.U. 32
Tarikh Kemaskini : 07 September 2020
Akta Hakmilik Strata 1985
Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata (Pindaan) 2019


Warta Kerajaan No. 1063
Tarikh Kemaskini : 07 September 2020
Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 13

Warta Kerajaan No. 1191
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Perkuburan Hindu Di Wilayah Kampung Tekkah, Mukim Sungai Raya, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1192
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kawasan Lapang Di Wilayah Taman Leow Sum Chemor, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1193
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Sembilan (9) Kawasan Dalam Rancangan Perumahan Tersusun Dan Skim Perumahan Di Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1194
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Komuniti Di Wilayah Taman Desa Pengkalan Bandaraya, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1195
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Buntong Harmoni, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1196
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Idris, Bandar Ipoh Utara, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1349
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Perkuburan Hindu Di Mukim Beriah, Daerah Kerian

Warta Kerajaan No. 1350
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuarters Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Di Wilayah Bukit Kerajaan, Mukim Sayung, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1352
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Suria Firus, Mukim Parit Buntar, Daerah Kerian

Warta Kerajaan No. 1353
Tarikh Kemaskini : 04 September 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Taman Kerian Indah, Mukim Parit Buntar, Daerah Kerian

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen