Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PTG

 

 

Pegawai Bertukar
Bil Nama Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Encik Rosli Bin Che Mohamed Penolong Pegawai Tanah Gred NT32 Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Hakmilik Strata)
01 Ogs 2019 Bahagian Perumahan
2. Encik Razali Bin Abdul Jalal Penolong Pegawai Tanah Gred NT32 Pejabat Daerah dan Tanah Bagan Datuk 01 Ogs 2019 Bahagian Penguatkuasaan dan Teknikal
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Audit Pengurusan)
3. Encik Mohamad Kamal Ruzman Bin Ahmad Pembantu Operasi Gred N11 Jabatan Kerja RayaNegeri Perak 01 Jul 2019 Bahagian Hakmilik Pendaftaran
(Penempatan secara pentadbiran di Bahagian Hasil)

 

Pegawai Baru
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. Nor Afidah Binti Zainal Abidin Pembantu Tadbir (P/O)
Gred W19 (Kontrak)
22 Jul 2019 Bahagian Hasil

 

Arahan Penanggungan Kerja
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Menanggung Kerja
1. - Tiada -      Pegawai Bertukar Keluar
Bil Nama Gred Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. - Tiada -