Bengkel Pindaan Kanun Tanah Negara (KTN), Akta Pindaan Hakmilik Strata (AHS) dan Akta Pindaan Pengambilan Tanah (APT) Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Persekutuan