Permohonan Kaveat Persendirian

Penerangan ringkas

Kaveat Persendirian bertujuan untuk menyekat atau menghalang mana-mana tanah daripada sebarang urusniaga.

Borang yang digunakan

Permohonan memasukkan Kaveat Persendirian hendaklah menggunakan borang 19B yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah.

Seksyen 323 KTN

Cara mengisi borang 19B

 • Segala maklumat dalam Borang 19B boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas.
 • Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :-
  - Majistret
  - Pengarah Tanah dan Galian
  - Pendaftar Hakmilik
  - Pentadbir Tanah
  - Peguambela dan Peguam Cara.
  - Penyaksi Awam (Notary Public).
 • Kaveat bagi hakmilik Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu mesti diakusaksi oleh Pentadbir Tanah.
 • Alasan-alasan kemasukan kaveat hendaklah dicatatkan di para 2 borang 19B.
 • Sertakan surat akuan yang diakusaksi oleh Majistret/ Pesuruhjaya Sumpah.

Tindakan selepas menyempurnakan borang 19B

Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan.

 • Borang 19B yang lengkap
 • Surat akuan yang lengkap
 • Surat perjanjian jika perlu
 • Bayaran yang ditetapkan

Proses kaveat persendirian berkuatkuasa

Kaveat persendirian berkuatkuasa apabila didaftarkan

Bayaran

Pembelian Borang 19B

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 19B

RM 5 satu penyaksian

Pendaftaran Kaveat

RM 150 satu Hakmilik

Pendaftaran :

Suratkuasa Wakil DaftarRM 50 satu suratkuasa

Kuasa Melulus

 • Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik.
 • Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah.

Peringatan

 • Had umur pengkaveat mestilah 18 tahun ke atas.
 • Tempoh kaveat berkuatkuasa selama 6 tahun.

Contoh borang dan dokumen

Borang 19B

Seksyen 97 & 100 KTN