Warta Kerajaan


Warta Kerajaan No. 506
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kawasan Rekreasi Di Wilayah Taman Pulai Jaya, Mukim Sungai Raia, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 967
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kolam Tadahan Di Wilayah Taman Pinggiran Saujana, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 994
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Pindaan Sempadan Rizab Melayu Kepayang Di Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 999
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kompleks Pentadbiran Daerah Kinta Di Wilayah Changkat, Mukim Sungai Terap, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1000
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Dewan Orang Ramai Di Wilayah Chemor, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1001
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Perpustakaan Awam Di Wilayah Chemor, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 1062
Tarikh Kemaskini : 03 Ogos 2020
Pengisytiharan Bagi Rizab Melayu Taman Jati Di Wilayah Meru Raya, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 998
Tarikh Kemaskini : 23 Julai 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembetungan Di Wilayah Jalan Kenas, Mukim Sayung, Daerah Kuala Kangsar

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen