Warta Kerajaan


Warta Kerajaan No. 1932
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Dispensari Kerajaan Di Mukim Sungai Siput, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1933
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Pejabat Pos Di Mukim Sungai Siput, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1934
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Pejabat Pos Dan Telegraf Di Mukim Sungai Siput, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1935
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Sekolah Melayu Di Mukim Pulau Kamiri, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1936
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Pejabat Pos Di Mukim Pulau Kamiri, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 1937
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Pembatalan Perizaban Tanah Untuk Tapak Sekolah Di Mukim Pulau Kamiri, Daerah Kuala Kangsar

Warta Kerajaan No. 2326
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Jeti Awam Di Wilayah Banding, Mukim Temengor, Daerah Hulu Perak

Warta Kerajaan No. 2332
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuarters Jabatan Pengaliran Dan Saliran Di Wilayah Taman Merdeka, Bandar Ipoh, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2333
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Kuarters Kerajaan Di Wilayah Padang Tembak, Bandar Ipoh, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2334
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Padang Permainan Di Wilayah RPT Seri Desa Tanah Hitam, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2335
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Dua (2) Kawasan Di Wilayah Taman Ampang Timur, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2336
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Taman Bercham Raya, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2337
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Taman Bercham Raya, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2338
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Taman Bercham Raya, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2339
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Tambun, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2340
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Taman Bercham Aman Fasa 4, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2341
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Taman Desa Chepor Setia, Wilayah Chemor, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2342
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Taman Wahyu, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2343
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Wilayah Medan Pengkalan Damai, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Warta Kerajaan No. 2344
Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2020
Pengisytiharan Bagi Perizaban Tanah Untuk Tapak Tanah Lapang Di Taman Bercham Damai, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta

Dokumen ini adalah untuk simpanan Jabatan masing-masing.
Capaian Melalui Pautan: Warga PTG>Perkhidmatan Dalaman>Pautan Sistem Dalaman>e-Dokumen