Piagam Pelanggan : Bahagian Hasil

 

A. KUTIPAN HASIL (UNIT OPERASI)

Bil.

Jenis Perkhidmatan

Jangka Masa

(a)


Mengeluarkan resit sebagai akuterima bagi setiap urusan di kaunter


5 minit
(1 urusan)

(b)


Mengeluarkan resit sebagai akuterima bagi setiap urusan yang diterima melalui pos


2 hari*


(c)


Memberi jaminan terhadap akauntibiliti wang awam


7 hari

 
B. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL (UNIT PERAKAUNAN)

Bil.

Jenis Perkhidmatan

Jangka Masa


(a)


Menghantar resit-resit cukai tanah bagi bayaran melalui Maybank2u dan FPX kepada pembayar.
(Bagi pembayaran yang tidak bermasalah)

 

4 hari

 
C. LAIN-LAIN URUSAN

Bil.

Jenis Perkhidmatan

Jangka Masa


(a)


Menjawab aduan dan pertanyaan bertulis daripada pelanggan


7 hari*


Catatan : * = Hari Bekerja