B. SENARAI BORANG-BORANG DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH TANAH PERAK (TAHUN 1966)
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara.
JADUAL 1
 
Percuma
 
2.
Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu
BORANG 1 A
 
Percuma
Permohonan untuk permit memindah bahan batuan - RM100.00
3.
Permohonan Pajakan Tanah Rizab.
BORANG 1 B
 
Percuma
 
4.
Permohonan Permit Meragut
(JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
 
Percuma
RM100.00 (untuk setiap lot cadangan)

Klik Di Sini --> Lihat PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG JADUAL KESEPULUH
( Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)