BORANG-BORANG ENAKMEN MINERAL NEGERI (PERAK) 2003
Peraturan-peraturan Mineral (Perak) 2008.
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral.
BORANG 1
 
Percuma
 
2.
Permohonan Lesen Mendulang.
BORANG 3
 
Percuma
 
3.
Permohonan Lesen Melombong Individu.
BORANG 4
 
Percuma
 
4.
Permohonan Lesen Mencarigali.
BORANG 5A
 
Percuma
 
5.
Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali.
BORANG 5B
 
Percuma
 
6.
Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras.
BORANG 5C
 
Percuma
 
7.
Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan.
BORANG 5D
 
Percuma
 
8.
Permohonan Lesen Penjelajahan.
BORANG 6A
 
Percuma
 
9.
Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan.
BORANG 6B
 
Percuma
 
10.
Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan.
BORANG 6C
 
Percuma
 
11.
Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan.
BORANG 7A
 
Percuma
 
12.
Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan.
BORANG 7B
 
Percuma
 
13.
Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan.
BORANG 7C
 
Percuma
 
14.
Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/Pelanggaraan.
BORANG 7D
 
Percuma
 
15.
Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras.
BORANG 7E
 
Percuma
 
16.
Permohonan Pajakan Melombong.
BORANG 8A
 
Percuma
 
17.
Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong.
BORANG 8B
 
Percuma
 
18.
Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil.
BORANG 8C
 
Percuma
 
19.
Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Kecil Kepada Berskala Besar.
BORANG 8D
 
Percuma
 
20.
Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong.
BORANG 8E
 
Percuma
 
21.
Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan.
BORANG 8F
 
Percuma
 
22.
Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong.
BORANG 8H
 
Percuma
 
23.
Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya.
BORANG 9A
 
Percuma
 
24.
Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya.
BORANG 9B
 
Percuma
 
25.
Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan.
BORANG 9C
 
Percuma
 
26.
Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran.
BORANG 9D
 
Percuma
 
27.
Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya.
BORANG 9E
 
Percuma
 
28.
Permohonan Penentuan Pampasan.
BORANG 10A
 
Percuma
 
29.
Permohonan Memindahkan Kapal Korek.
BORANG 10B
 
Percuma
 
30.
Permohonan Lesen Air.
BORANG 12A
 
Percuma
 
31.
Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air.
BORANG 12B
 
Percuma
 
32.
Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai.
BORANG 12D
 
Percuma
 
33.
Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air.
BORANG 13A
 
Percuma
 
34.
Dokumen Perjalanan Bijih Mineral.
BORANG 13D
 
Percuma
 

Klik Di Sini --> Lihat PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG JADUAL KESEPULUH
( Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)