BORANG PENTADBIRAN DI BAHAGIAN-BAHAGIAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
(Hanya untuk kegunaan Pegawai/Kakitangan Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak Darul Ridzuan sahaja)
  PERINCIAN MAKLUMAT
 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
(Hanya untuk kegunaan Pegawai/Kakitangan Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak Darul Ridzuan sahaja)
Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Permohonan untuk menggunakan kenderaan jabatan
LAMPIRAN 'A'
 
2.
Aduan Kerosakan:
i. Ruang Pejabat
ii. Peralatan Pejabat
iii. Alat Hawa Dingin
iv. Elektrik
v. Telefon
LAMPIRAN 'B'
 
3.
Permohonan Barang/Bekalan Pejabat
LAMPIRAN 'C'
 
Tatacara Penggunaan:
  • Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar terus ke pejabat yang berkenaan iaitu Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG).
  • Pemohon akan menerima slip terimaan setelah borang tersebut diserahkan di kaunter penyerahan.
  • Pemohon boleh menyemak status permohonan secara online melalui Portal PTG di menu Carian E-Benar pada ruangan perkhidmatan.
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Borang semakan bagi permohonan kebenaran pindahmilik dan menggadai.
(BORANG PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN MENGGADAI)
 
Percuma
a) Pindahmilik - RM70.00
b) Menggadai - RM70.00

* Permohonan memiliki tanah oleh warganegara asing/syarikat asing - dikenakan bayaran proses permohonan sebanyak RM200.00 bagi setiap lot dipohon.
Borang permohonan kebenaran pindahmilik dan menggadai
2 .
Borang semakan bagi Permohonan Pemerolehan dan Pindahmilik.
(BORANG SEMAKAN BAGI PERMOHONAN PEMEROLEHAN DAN PINDAHMILIK)
 
Percuma
a) Pemerolehan - RM200.00
b) Pindahmilik - RM70.00

* Permohonan memiliki tanah oleh warganegara asing/syarikat asing - dikenakan bayaran proses permohonan sebanyak RM200.00 bagi setiap lot dipohon.
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Permohonan untuk memecah bahagi bangunan atau bangunan dan tanah.
(BORANG 1)
 
Percuma
 
2.
Permohonan untuk memecah bahagi tanah.
(BORANG 1A)
 
Percuma
 
3.
Permohonan untuk sesuatu bangunan dikelaskan sebagai kos rendah.
(BORANG PERMOHONAN UNTUK SESUATU BANGUNAN DIKELASKAN SEBAGAI SATU BANGUNAN KOS RENDAH)-Jadual vii(kaedah 10(1))
 
Percuma
 
4.
Permohonan permit bagi menggunakan ruang udara di atas tanah kerajaan/ tanah rizab.
(PERMOHONAN PERMIT BAGI MENGGUNAKAN RUANG UDARA DI ATAS TANAH KERAJAAN / TANAH RIZAB)
 
Percuma
RM100.00 setiap permohonan
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Cadangan memajukan tanah.
(BORANG A,B,C)-Borang Permohonan
 
Percuma
RM100.00 setiap permohonan
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Cadangan memajukan tanah kerajaan/ tanah milik untuk tujuan perusahaan/ pertanian di Negeri Perak Darul Ridzuan.
(BORANG A,B,C)-Borang Permohonan
 
Percuma
RM100.00 setiap permohonan

Klik Di Sini --> Lihat PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG JADUAL KESEPULUH
( Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)