Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu pdt tapah ms

visi misi tapah content ms

VISI


Peneraju pentadbiran daerah dan tanah berprestasi tinggi di negeri Perak melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang cmerlang dan berintegriti menjelang tahun 2024

 

MISI


Memacu pentadbiran daerah dan tanah yang lestari, meningkatkan kutipan hasil yang optimum serta mewujudkan masyarakat yang progresif

 

 

 

 

 

 

 floating menu tapah content ms

 

Footer ms