Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu Tapah Content

Breadcrumb

Hebahan PDT - Pertukaran Pegawai dan Kakitangan ms

PEMBERITAHUAN PEGAWAI BARU, PENANGGUNGAN KERJA
DAN PERTUKARAN KELUAR & MASUK PEGAWAI / KAKITANGAN PDT


 

Pegawai Bertukar

Bil

Nama

Gred

Dari

Tarikh Kuatkuasa

Ke

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Pegawai Baru

Bil

Nama

Gred

Tarikh Kuatkuasa

Ke

1.

 

     

2.

 

     

 

Arahan Penanggungan Kerja

Bil

Nama

Gred

Tarikh Kuatkuasa

Menanggung Kerja

1.

 

     

2.

 

     

 

Pegawai Bertukar Keluar

Bil

Nama

Gred

Tarikh Kuatkuasa

Ke

1.

 

     

2.

 

     

 

splask broadcast content

floating menu tapah content ms

 

Footer ms