Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu Tapah Content

Breadcrumb

Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PDT

{"ms_MY":"\n

Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PDT<\/b><\/p>\n\n


\n\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Pegawai Bertukar<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tDari<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t
Pegawai Baru<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t
Arahan Penanggungan Kerja<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Pegawai Bertukar Keluar<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
3.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
4.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n","ar_SA":"\n

Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PDT<\/b><\/p>\n\n


\n\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Pegawai Bertukar<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tDari<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t
Pegawai Baru<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t
Arahan Penanggungan Kerja<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Pegawai Bertukar Keluar<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n","en_US":"\n

Pemberitahuan Pegawai Baru, Penanggungan Kerja dan Pertukaran Keluar & Masuk Pegawai / Kakitangan PDT<\/b><\/p>\n\n


\n\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Pegawai Bertukar<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tDari<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t
Pegawai Baru<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t
Arahan Penanggungan Kerja<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Pegawai Bertukar Keluar<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bil<\/th>\n\t\t\tNama<\/th>\n\t\t\tGred<\/th>\n\t\t\tTarikh Kuatkuasa<\/th>\n\t\t\tKe<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
3.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
4.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n"}

Footer ms