Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu pdt tapah ms

objekti & fungsi tapah content MS

OBJEKTIF JABATAN


Pejabat Daerah dan Tanah adalah sebagai penggerak dan pemangkin(catalyst) pembangunan daerah yang cekap dan berkesan selaras dengan wawasan daerah.

 1. Memperkasakan keupayaan kapasiti organisasi dan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik dan teratur
 2. Memperkasakan tadbir urus organisasi dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan budaya kreatif serta inovatif
 3. Memantap dan mengemaskini dasar-dasar berkaitan pengurusan dan pentadbiran tanah
 4. Memanfaatkan teknologi ICT dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan teras PDT
 5. Menjalinkan kerjasama strategik dengan agensi-agensi berkepentingan dan pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan serta masyarakat setempat bagi memantapkan imej PDT sebagai peneraju pengurusan dan pentadbiran tanah

 

FUNGSI JABATAN


Fungsi utama Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang ialah :-

 1. Sebagai penggerak dan pemangkin pembangunan daerah yang cekap dan berkesan selaras dengan wawasan daerah.
 2. Merancang, melaksana dan menyediakan program pembangunan sosio-ekonomi selaras dengan dasar pembangunan nasional atau dasar pembangunan negeri.
 3. Merancang pembangunan tanah, mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang tanah.
 4. Melaksanakan pungutan pelbagai hasil tanah, cukai, lesen dan lain-lain lagi.
 5. Memastikan pengeluaran lesen hiburan tidak menjejaskan akhlak masyarakat.
 6. Memastikan ketenteraman Awam perpaduan masyarakat berbilang kaum di daerah ini.

 

 

 floating menu tapah content ms

 

Footer ms