Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu pdt tapah ms

Breadcrumb

e-Penyertaan Content ms

E-PENYERTAAN


 

Portal rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang telah maju setapak lagi untuk menyediakan dasar yang tepat untuk rakyat bagi menjelaskan peraturan-peraturan dan garis panduan penyertaan mereka di portal.

Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang mengalu-alukan anda melayari portal kami. Kami bergantung kepada penyertaan dan sumbangan anda yang amat berharga untuk membangunkan program-program dan komunikasi dua hala.

Dalam usaha untuk menyediakan anda dengan maklumat terkini dan peluang untuk menyertai dalam proses pembangunan dan meningkatkan perkhidmatan kami, portal rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang menggunakan beberapa saluran untuk meningkatkan komunikasi dua hala iaitu melalui maklumbalas dan undian. Selain portal ini, anda membolehkan berinteraksi dalam rangkaian media sosial melalui Facebook.

Oleh itu, Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang mengalu-alukan semua perbincangan objektif dan konstruktif di laman web di samping memelihara hak penerbitan. Kami menggesa pelawat kami untuk mematuhi perkara-perkara yang berikut :

1. Mengelak daripada membincangkan isu-isu politik.
2. Gunakan bahasa yang sesuai.
3. Penggunaan yang betul dalam bahasa Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia

Sila pilih saluran komunikasi

Facebook


Maklum Balasfloating menu tapah content ms

 

Footer ms