Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu pdt tapah ms

Bahagian Pembangunan Tanah ms

BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH


 

Fungsi Pentadbiran Tanah

Aktiviti :

 

Unit Pelupusan Tanah

Aktiviti:

  • Memproses permohonan tukar syarat tanah.
  • Memproses permohonan pecah sempadan tanah.
  • Memproses permohonan pecah bahagian tanah.
  • Memproses cantuman tanah.
  • Memproses permohonan tukar syarat tanah dan pecah sempadan tanah serentak.
  • Memproses permohonan serahbalik dan berimilik semula.

   

  Unit Pendaftaran Tanah

  Aktiviti:

   • Memproses permohonan tanah.

    

   Unit Hasil Tanah

   Aktiviti:

    • Memproses pendaftaran pindahmilik tanah dan pindahmilik pajakan tanah.
    • Memproses pendaftaran gadaian tanah.
    • Memproses pendaftaran sijil jualan (lelong tanah).
    • Memproses pendaftaran pajakan tanah.
    • Memproses pendaftaran lsmen.

     

    Unit Teknikal

    Aktiviti:

     • Meguruskan kutipan hasil tanah (cukai tanah dan semua urusan bayaran tanah).
     • Semakan cukai tanah.
     • Meguruskan tindakan perampasan tanah kerana tidak membayar cukai.
     • Menguruskan permohonan bayaran ansuran cukai tanah.
     • Mengurus pengecualian cukai tanah bagi ketua-ketua kampung.

      

      

     Unit Penguatkuasaan

     Aktiviti:

      • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah.
      • Menjalankan siasatan dan penyediaan laporan tanah.
      • Menempatkan permohonan dan peserta di bawah rancangan tanah.

       

       • Menjalankan siasatan ke atas pencerobohan tanah kerajaan.
       • Menguatkuasa undang-undang tanah..
      •  

Footer ms