Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu pdt tapah ms

Bahagian Pembangunan Tanah ms

BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH


 

Fungsi Pentadbiran Tanah

Aktiviti :

 • Memproses permohonan tukar syarat tanah.
 • Memproses permohonan pecah sempadan tanah.
 • Memproses permohonan pecah bahagian tanah.
 • Memproses cantuman tanah.
 • Memproses permohonan tukar syarat tanah dan pecah sempadan tanah serentak.
 • Memproses permohonan serahbalik dan berimilik semula.

Unit Pelupusan Tanah

Aktiviti:

 • Memproses permohonan tanah.

Unit Pendaftaran Tanah

Aktiviti:

 • Memproses pendaftaran pindahmilik tanah dan pindahmilik pajakan tanah.
 • Memproses pendaftaran gadaian tanah.
 • Memproses pendaftaran sijil jualan (lelong tanah).
 • Memproses pendaftaran pajakan tanah.
 • Memproses pendaftaran lsmen.

Unit Hasil Tanah

Aktiviti:

 • Meguruskan kutipan hasil tanah (cukai tanah dan semua urusan bayaran tanah).
 • Semakan cukai tanah.
 • Meguruskan tindakan perampasan tanah kerana tidak membayar cukai.
 • Menguruskan permohonan bayaran ansuran cukai tanah.
 • Mengurus pengecualian cukai tanah bagi ketua-ketua kampung.

Unit Teknikal

Aktiviti:

 • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah.
 • Menjalankan siasatan dan penyediaan laporan tanah.
 • Menempatkan permohonan dan peserta di bawah rancangan tanah.

 

Unit Penguatkuasaan

Aktiviti:

 • Menjalankan siasatan ke atas pencerobohan tanah kerajaan.
 • Menguatkuasa undang-undang tanah..
 

Footer ms