Top Header Tapah Content ms

p

Tel: 05 4011 963 Faks: 05 4013 588

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

Menu pdt tapah ms

Breadcrumb

Bahagian Khidmat Pengurusan ms

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN


 

Fungsi & Peranan

  • Mengawal dan mentadbir belanja mengurus
  • Mengurus rekod-rekod peribadi kakitangan dan urusan perkidmatan
  • Memproses, melulus, mengeluar dan memeriksa lesen-lesen segala bentuk hiburan
  • Mengutip pelbagai hasil seperti sewa ruang pejabat dan sewa kuartes
  • Mengurus Rancangan Perumahan Awam
  • Mengurus majlis-majlis rasmi kerajaan peringkat Daerah
  • Mengurus Tabung Bencana Alam

 

 

 

 

Footer ms