Top Header Taiping Content ms

p

Tel: 05 829 8100
Faks: 05 807 9929

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH LARUT, MATANG DAN SELAMA

Menu Taiping 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Misi, Visi dan Objektif Jabatan taiping content

VISI JABATAN


Menjadi peneraju pentadbiran daerah dan tanah yang unggul dan berprestasi tinggi ke arah pembangunan daerah yang makmur dan sejahtera

 

 

MISI JABATAN


Memacu pentadbiran daerah dan tanah melalui pemerkasaan tadbir urus organisasi, pemantapan pengurusan tanah bagi membantu peningkatan kutipan hasil Kerajaan Negeri dan memastikan pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi dan sosial kawasan luar bandar demi kesejahteraan masyarakat di Daerah Larut, Matang dan Selama.

 

OBJEKTIF JABATAN


  1. Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pentadbiran daerah melalui penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan mesra pelanggan serta amalan sistem kewangan yang lestari.

  2. Memantap keupayaan modal insan melalui budaya pembelajaran berterusan dan pembangunan inovasi ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi.

  3. Memanfaatkan penggunaan teknologi ICT secara optimum dalam peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan teras jabatan.

  4. Meningkatkan kualiti kesejahteraan hidup masyarakat luar bandar melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi.

  5. Mempertingkatkan kecekapan proses pengurusan pelupusan dan pembangunan tanah Kerajaan.

  6. Menguatkuasakan undang-undang tanah Negara dan peraturan-peraturan Tanah Negeri dengan cekap dan berkesan.

  7. Menjalankan dan menguatkuasa pungutan pelbagai hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain-lain.

 

 floating menu taiping content v1 ms

 

Footer ms