Top Header Taiping Content ms

p

Tel: 05 829 8100
Faks: 05 807 9929

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH LARUT, MATANG DAN SELAMA

Menu Taiping 3rd Level Content ms

Piagam Pelanggan taiping content

PIAGAM PELANGGAN


BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

 1. Memberikan jawapan dalam masa empat belas (14) hari bekerja ke atas aduan yang diterima
 2. Memproses permohonan dan memgeluarkan lesen minuman keras dalam tempoh enam (6) bulan selepas permohonan lengkap diterima
 3. Memproses permohonan dan mengeluarkan hiburan awam dalam tempoh satu (1) bulan selepas permohonan lengkap diterima
 4. Menyediakan baucer bayaran perkhidmatan dan bekalan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bil diterima dari pihak pembekal / kontraktor


BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

 1. Memberi maklum balas untuk setiap aduan yang dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan surat aduan
 2. Melaksanakan projek-projek pembangunan fizikal yang telah diluluskan dalam tempoh tiga (3) bulan selepas waran peruntukan arahan pelaksanaan kerja diterima
 3. Melaksanakan pembayaran kepada pembekal atau kontraktor dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja setelah menerima dokumen tuntutan bayaran yang lengkap
 4. Membuat siasatan dan semakan terhadap permohonan peserta e-Kasih pada setiap bulan
 5. Memastikan setiap peserta e-Kasih yang layak menerima sekurang-kurangnya satu (1) bentuk bantuan


BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH

 1. Mengeluarkan resit bayaran cukai tanah sebagai akuterima di kaunter dalam tempoh lima (5) minit bagi satu (1) urusan
 2. Memastikan kebenaran gadaian dan pindahmilik diberi perakuan /kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
 3. Memastikan semua instrumen urusniaga pindahmilik tanah (PMT), suratcara (tanpa PMT) dan Borang siap dalam tempoh 24 Jam.
 4. Memastikan setiap permohonan tanah individu diproses dalam tempoh enam (6) bulan setelah permohonan yang LENGKAP diterima.
 5. Memastikan setiap permohonan pembangunan tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan setelah permohonan yang LENGKAP diterima.
 


floating menu taiping content v1 ms

 

Footer ms