Top Header Seri Iskandar Content ms

p

Tel: 05 371 2095
Faks: 05 371 2080

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PERAK TENGAH

Menu Seri Iskandar Content ms

Breadcrumb

Visi, Misi dan Objektif seri iskandar content ms

VISI


Mewujudkan Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah yang cekap dan berkesan ke arah pentadbiran daerah Yang Berkualiti, Berinovasi, Produktif dan Efektif serta memenuhi keperluan stakeholder.

 

MISI


Merancang, Menyelaras, Melaksanakan serta Mengurus sumber tanah dan Pentadbiran Daerah bagi meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat Daerah Perak Tengah melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan mampan.

 

OBJEKTIF


 

 

    • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/projek berkaitan pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi.
    • Menguruskan pentadbiran tanah selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
    • Memantapkan penyampaian perkhidmatan awam melalui tadbir urus korporat, inovasi dan kreativiti yang berkualiti serta amalan mesra pelanggan.

 floating menu seri iskandar content ms

 

Footer ms