Top Header Seri Iskandar Content ms

p

Tel: 05 371 2095
Faks: 05 371 2080

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PERAK TENGAH

Menu Seri Iskandar Content ms

Breadcrumb

PROMOSI PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN HAKMILK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI (PN) DAN PAJAKAN MUKIM (PM)

PROMOSI PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN HAKMILK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI (PN) DAN PAJAKAN MUKIM (PM)


 

PROMOSI PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN HAKMILK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI (PN) DAN PAJAKAN MUKIM (PM)

 

Tuan & Puan,

Adalah dimaklumkan merujuk seksyen 90A Kanun Tanah Negara (KTN), tuanpunya mana – mana tanah diberi milik untuk suatu tempoh beberapa tahun boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk dilanjutkan tempoh tersebut. Permohonan tersebut hendaklah dibuat sebelum tamatnya tempoh yang dinyatakan dalam dokumen hakmilik iaitu PN dan PM tersebut. Permohonan boleh dibuat di Pentadbir Tanah melalui Pejabat Daerah dan Tanah Daerah dimana hakmilik tersebut dikeluarkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Footer ms