Top Header Selama Content ms

p

Tel:05 839 4963 Faks: 05 839 4044

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SELAMA

Menu Selama Content ms

Breadcrumb

Pentadbiran Daerah ms

PENTADBIRAN DAERAH


 

KHIDMAT PENGURUSAN

Pentadbiran dan Kewangan

 1. Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan.
 2. Mengawal disiplin dan memproses tindakan tatatertib
 3. Mengurus segala cuti dan menyediakan proses dokumen persaraan
 4. Menyelaras kursus-kursus,seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
 5. Menyelaras penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PSSM)
 6. Menyelaras ,mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan keraian dan Majlis Rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat Daerah,Mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembangunan
 7. Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah
 8. Membantu KPPD Pengurusan sebagai Setiausaha Keselamatan Daerah dan Setiausaha Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah

 

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Fungsi Bahagian Pembangunan Luar Bandar

 1. Menyelaras perancangan dan pelaksanaan bagi sektor insfrastruktur di daerah.
 2. Merancang projek-projek pembangunan di daerah
 3. Menyelaras dan membuat ulasan berkaitan permohonan projek yang diterima daripada masyarakat
 4. Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek daerah
 5. Menyelaras projek-projek persekutuan,negeri dan daerah
 6. Melaksanakan projek-projek yang diluluskan oleh persekutuan dan negeri
 7. Mengurus,menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam
 8. Menyelaras cadangan projek-projek bagi setiap Rancangan Malaysia
 9. Melaksanakan pembayaran bagi projek-projek yang diluluskan
 10. Urusetia Jawatankuasa Tindakan Daerah
 11. Urusetia kepada Mesyuarat Pemantauan Projek Rancangan Malaysia.

floating menu selama content ms

 

Footer ms