Top Header Selama Content ms

p

Tel:05 839 4963 Faks: 05 839 4044

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SELAMA

Menu Selama Content ms

objektif selama content ms

OBJEKTIF JABATAN


 

 

Objektif dalam sesebuah organisasi amatlah penting dalam menentukan matlamat utama penubuhannya organisasi tersebut. Pembentukan objektif organisasi yang baik dapat memastikan penubuhan organisasi tersebut dapat dijalankan dengan lebih efisien dan bermotif.

 

Bagi Pejabat Daerah Tanah dan Selama pula, ianya telah menetapkan 5 objektif utama secara keseluruhan bagi setiap unit dalam organisasi ini. Ianya bermotifkan bagi mewujudkan kepuasan yang maksimum kepada pelanggan di samping menjaga hak asasi mereka.

 

Objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut :

  • Mentadbir dan menguatkuasa undang-undang Tanah Negara dan peraturan-peraturan Tanah Negeri.

  • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan pelbagai hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain-lain.

  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi daerah.

  • Menyelaraskan aktiviti-aktiviti penbangunan jabatan-jabatan selaras dengan pembangunan.

  • Menjaga ketenteraman awan dan muhibbah di peringkat daerah.

 

 


floating menu selama content ms

 

Footer ms