Top Header Pengkalan Hulu Content ms

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Faks: 04 477 8458

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENGKALAN HULU

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Visi, Misi & Objektif pengkalan hulu ms

VISI


Berusaha untuk berkhidmat dengan penuh komitmen dan sebaik yang mungkin bagi mencapai tahap aduan serta teguran sifar.

 

MISI


Membasmi kemiskinan dan menaikkan taraf hidup sosio ekonomi serta kualiti hidup rakyat.
Memberi perkhidmatan yang terbaik dan layanan mesra kepada semua pelanggan yang datang berurusan.

 

OBJEKTIF


  • Mentadbir dan Menguatkuasa Undang-undang Tanah Negara dan Peraturan Tanah Negeri.

  • Menjalankan dan menguatkuasakan pungutan pelbagai hasil Tanah, cukai, lesen-lesen dan hasil-hasil lain.

  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi.

  • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatan selaras dengan Pembangunan Nasional.

  • Menjaga ketenteraman awam dan muhibbah di peringkat daerah.

 

 floating menu pengkalan hulu content v1 ms

Footer ms