Top Header Pengkalan Hulu Content ms

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Faks: 04 477 8458

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENGKALAN HULU

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content ms

piagam pelanggan pengkalan hulu content ms

PIAGAM PELANGGAN


 

KHIDMAT PENGURUSAN

 

Anda adalah pelanggan kami, kami akan berusaha memberikan perkhidmatan yang adil , berkualiti, cekap, layanan mesra dan kepuasan pelanggan sentiasa diutamakan. Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan seperti berikut :

  1. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu (1) hari dan jawapan rasmi akan diberikan dalam tempoh empat belas (14) hari.

  2. Menyediakan baucer bayaran bagi pembelian dan perkhidmatan dalam masa enam (6) hari bekerja dan

  3. Menghayati serta mengamalkan nilai - nilai murni dan etika kerja yang didokong oleh perkhidmatan awam .

 

PENTADBIRAN TANAH

Anda adalah pelanggan kami, kami akan berusaha memberikan perkhidmatan yang adil , berkualiti, cekap, layanan mesra dan kepuasan pelanggan sentiasa diutamakan. Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan seperti berikut :

  1. Mendaftar dengan segera permohonan tanah

  2. Mendaftar perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu serahan

  3. Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

  4. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu (1 hari bekerja dan jawapan rasmi akan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

UNIT PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

 

Bahawa " Kecemerlangan Budaya Kita " Kami berikrar akan memberikan perkhidmatan yang sentiasa cemerlang dalam semua aspek berkaitan dengna bidang tugas dan tnaggunggjawab kami.Selaras dengan ini maka kami akan memenuhi ketetapan - ketetapan berikut :

  1. Merancang dan mengemukakan cadangan projek pembangunan kepada jabatan / agensi berkaitan untuk mendapatkan peruntukan .

  2. Melaksana, mengawasi , memantau , menyelaras dan menyiapkan projek- projek pembangunan dalam tempoh yang ditetapkan .

  3. Memberi jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari keatas setiap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai.

 

 floating menu pengkalan hulu content v1 ms

Footer ms