Top Header Pengkalan Hulu Content ms

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Faks: 04 477 8458

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENGKALAN HULU

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Latar Belakang Organisasi bm

LATAR BELAKANG ORGANISASI


Latar Belakang Pejabat Daerah dan Tanah Pengkalan Hulu

 

Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Pengkalan Hulu telah ditubuhkan pada 1971.Pengwujudan Pejabat Daerah ini adalah sejajar dengan pembangunan Pejabat Kerajaan yang lain dalam tempoh tersebut. Fungsi Pentadbiran Daerah mulanya menjuruskan perkhidmatan kepada pembangunan Tanah,dan pentadbiran am. Kemudiannya, fungsi Tanah dan pentadbiran diperkembangkan dalam usaha memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan. Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Pengkalan Hulu bertanggungjawab menyelaras,menentukan serta melaksanakan polisi, program dan aktiviti kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah dengan bantuan dan kerjasama daripada jabatan atau agensi kerajaan serta orang ramai. Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Pengkalan Hulu dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu :

  1. Bahagian Khidmat Pengurusan

  2. Bahagian Pengurusan Tanah

  3. Bahagian Pembangunan

 

 

Footer ms