Top Header Pengkalan Hulu Content ms

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Faks: 04 477 8458

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENGKALAN HULU

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content ms

Bahagian Pengurusan Tanah pengkalan hulu content ms

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH


Unit Pendaftaran

 • Mendaftar Hak Milik Tanah.

 • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.

 • Menerima surat urusniaga/ bukan urusniaga.

 • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.

 • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hak milik kekal.

 • Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi Tanah milik.

 • Menyemak dan menjilid dokumen hak milik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.

 

Unit Hasil

 • Menyelaras, memungut hasil dengan cara lebih berkesan.

 • Melicinkan perjalanan system pembayaran cukai/hasil setempat.

 • Menyelaraskan Laporan Pungutan Hasil Bulanan.

 • Mengumpul maklumat berkaitan hasil Tanah bagi tujuan pemantauan.

 • Merangka Dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil Tanah.

 

Unit Pembangunan Dan Pelupusan Tanah

 • Permohonan penyerahan dan pemberi milikan semula Tanah.

 • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat Tanah.

 • Permohonan ubah syarat,pecah sempadan/bahagian Tanah.

 • Permohonan penyatuan Tanah.

 • Memproses permohonan penukaran jenis pengunaan Tanah dari pertanian kepada industri.
 • Pemberian milik Tanah di bawah Akta Tanah.

 • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberian milik Tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan Tanah di atas tanah milik.

 • Permohonan Tanah perseorangan/swasta dan Jabatan Kerajaan.

 • Permohonan Tanah berkelompok.

 • Permohonan untuk Lesen Sementara (LPS).

 • Permohonan Tanah di bawah Dasar Penswastaan

 • Permohonan rayuan pengurangan premium.

 • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.

 

Unit Teknikal Dan Penguatkuasaan

 • Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai.

 • Membuat laporan Tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan Tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik Tanah.

 • Urusetia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik Tanah.

 • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.

 • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.

 

 

 

 

 


floating menu pengkalan hulu content v1 ms

Footer ms