Top Header Pengkalan Hulu Content ms

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Faks: 04 477 8458

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENGKALAN HULU

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Bahagian Pembangunan Luar Bandar Pengkalan hulu content ms

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR


Unit Pembangunan Masyarakat

  • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

  • Merancang dan melaksana Program Minda Insan di kalangan penduduk termiskin.

  • Merancang dan melaksana Program pembangunan IKS.

  • Menyelaras serta memantau mesyuarat JKKK.

 

Unit Pembangunan Fizikal

  • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Infrastruktur peringkat daerah.

  • Menyelaras, melaksana dan memantau serta mengawasi projek persekutuan dan negeri.

  • Mengurus, menyedia dan memperakui Spek Kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.

  • Memantau pelaksanaan kemajuan projek persekutuan melalui SPPII.

   

 

 

 floating menu pengkalan hulu content v1 ms

Footer ms