Top Header Muallim Content ms

p

Tel: 05 452 8014
Faks: 05 452 8085

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MUALLIM

Menu Muallim Content ms

Breadcrumb

perutusan pegawai daerah muallim content

PERUTUSAN PEGAWAI DAERAH


 

MOHAMAD FITRI BIN HASSAN
PEGAWAI DAERAH MUALLIM
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dipanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNya kita diberi kesempatan dan ruang untuk sama-sama berganding bahu, memacu Daerah Muallim mencapai impian dan hasrat yang ingin digapai serta dapat juga Pejabat Daerah Dan Tanah Muallim menghasilkan sebuah Laman Web Rasmi sebagai landasan infomasi dan jalinan perhubung kepada rakyat di Daerah ini.

Dengan tertubuhnya Daerah Muallim ini akan memberi impak penambahbaikan perkhidmatan kepada rakyat di Negeri Perak Darul Ridzuan dan penduduk Muallim khasnya. Ini berikutan dengan rancangan pembangunan pada masa hadapan yang akan dilaksanakan dengan menumpukan lebih kepada penglibatan pihak swasta dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk dinikmati oleh penduduk Daerah Muallim.  

Selain itu juga, melalui pengwujudan daerah ini diharap sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan di peringkat daerah akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Semua jabatan di daerah perlu berganding bahu dalam memastikan aspirasi Kerajaan dapat direalisasikan dan memenuhi keperluan dan kehendak rakyat.

Pentadbiran Daerah komited untuk menjayakan semua perancangan pembangunan dan mengorak langkah ke hadapan dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kami dan warga perkhidmatan awam di Daerah Muallim adalah pelaksana dan penghubung dalam menterjemahkan visi kerajaan di peringkat dasar dan akar umbi kepada projek dan program di peringkat daerah untuk manfaat rakyat.


Saya bagi pihak seluruh kakitangan Pejabat Daerah dan Tanah Muallim mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran semua pengguna untuk melayari laman web ini. Maklumat-maklumat yang dipaparkan menerusi laman web ini memberi manfaat berkesan bagi mereka yang melayari laman web ini.

 

Sekian, terima kasih.

 

MOHAMAD FITRI BIN HASSAN.

Pegawai Daerah Muallim,
Perak Darul Ridzuan.

 splask about us content

floating menu muallim content v1 ms

 

Footer ms