Top Header Muallim Content ms

p

Tel: 05 452 8014
Faks: 05 452 8085

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MUALLIM

Menu Muallim Content ms

Breadcrumb

Kadar Bayaran Di Kaunter Pendaftaran Tanah

KADAR BAYARAN
DI KAUNTER PENDAFTARAN TANAH


Bil

Urusniaga/ Bukan Urusniaga

Kadar (RM)

1.

Pendaftaran Gadaian (Borang 16A)

60.00

2.

Pendaftaran Surat Wakil Kuasa (PA)

100.00

3.

Catitan PA

50.00

4.

Melepas Gadaian (Borang 16N)

60.00

5.

Pendaftaran Kaveat

i- Kaveat Persendirian (Borang 19B)

ii -Kaveat Lien (Borang 19D)

150.00

150.00

6.

Memotong Kaveat (Borang 19H) S226 KTN

150.00

7.

Menarik Balik Kaveat (Borang 19G)

200.00

8.

Pendaftaran Pindahmilik Borang 14A

RM 30,000

RM 30,001 - RM 50,000

RM 50,001 - RM 100,000

RM 100,001 - RM 150,000

RM 150,001 - RM 200,000

RM 200,001 - RM 250,000

RM 250,001 - RM 300,000

RM 300,001 - RM 500,000

RM 500,001 Ke Atas

50.00

80.00

150.00

250.00

300.00

350.00

400.00

0.15%

0.20%

9.

Pelbagai Pindaan Nama / Surat Akuan

50.00

10.

Pindahan

i- Grand Of Probet

ii- Surat Kuasa Mentadbir

iii-Borang Pindahan

50.00

50.00

50.00

11.

Surat Perintah Mahkamah

60.00

12.

Daftar Perintah Mahkamah

60.00

13.

Daftar Perintah Larangan

60.00

 

 

 

Footer ms