Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

Permohonan Latihan Industri Kepada Pelajar IPTA Dan IPTS

Permohonan Latihan Industri Kepada Pelajar IPTA Dan IPTS Ke PDT Manjung


Sebagai organisasi kerajaan yang menyediakan platform bagi pengurusan daerah, pembangunan tanah dan daerah, kami menawarkan pelajar dari Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA dan IPTS) untuk menjalani latihan industri di Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.

Dalam usaha untuk melengkapkan proses permohonan, dokumen berikut hendaklah tersedia dan disertakan bersama borang permohonan:

1.Surat Pengesahan Universiti

2. Resume yang mengandungi:

  1. Maklumat Peribadi Calon.
  2. Maklumat Pendidikan Calon
  3. Maklumat AKtiviti Kokurikulum.
  4. Rujukan

3.Surat iringan dari calon

Setelah lengkap dokumen di para 1, 2 dan 3, sila emelkan ke pdtmanjung@perak.gov.my / pdtmanjung@gmail.com untuk tindakan lanjut.

Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada pihak Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Daerah dan Tanah Manjung. Sekiranya terdapat kemusykilan berkaitan pertanyaan dan permohonan sila hubungi di talian +605 688 1120 / +605 688 6270 / +605 688 2117.

Footer ms