Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Pentadbiran Tanah ms

PENTADBIRAN TANAH


1.Fungsi Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah

  • Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah

  • Memproses Permohonan Lesen dan Permit

  • Memproses Permohonan Perizaban Tanah

  • Memproses Permohonan Skim -Skim Perumahan dan Industri

  • Memproses Permohonan Rancangan Perkampungan Tersusun

  • Memproses Permohonan Rancangan Pertanian Berkelompok

  • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah

  • Memproses Permohonan Pecah Sempadan Tanah

  • Memproses Permohonan Pecah Bahagian Tanah

  • Memproses Permohonan Cantuman Tanah

  • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah semapadan serentak

  • Memproses Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula

  • Memproses Permohonan Pengambilan Tanah Projek Negeri

 

2.Fungsi Unit Pendaftaran

  • Memproses Pendaftaran Pindahmilik Tanah dan; Pindahmilik Pajakan Tanah

  • Memproses Pendaftaran Gadaian Tanah

  • Memproses Melepas Gadaian Tanah

  • Memproses Pendaftaran Sijil Jualan (Lelongan tanah)

  • Memproses Pendaftaran Pajakan Tanah

  • Memproses Pendaftaran Ismen.

 

3.Fungsi Unit Hasil

  • Kutipan Hasil Tanah (Cukai Tanah dan Semua urusan Bayaran Tanah)

  • Semakan Cukai Tanah

  • Penyelenggaraan Rekod Perakaunan Hasil tanah

  • Menguruskan Tindakan Perampasan Tanah kerana tidak membayar Cukai Tanah.

  • Menguruskan permohonan pembayaran ansuran cukai Tanah

  • Menguruskan pengecualian cukai Tanah bagi Ketua-ketua Kampung

 

4.Fungsi Unit Teknikal dan Penguatkuasaan

  • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah

  • Menjalankan siasatan dan penyediaan laporan tanah.

  • Menempatkan pemohon dan peserta di bawah rancangan tanah.

  • Menjalankan siasatan keatas Pencerobohan tanah kerajaan.

  • Menguatkuasakan undang-undang tanah.

floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms