Top Header Manjung Content ms

Menu Manjung 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Pentadbiran Tanah ms

PENTADBIRAN TANAH


1.Fungsi Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah

 • Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah

 • Memproses Permohonan Lesen dan Permit

 • Memproses Permohonan Perizaban Tanah

 • Memproses Permohonan Skim -Skim Perumahan dan Industri

 • Memproses Permohonan Rancangan Perkampungan Tersusun

 • Memproses Permohonan Rancangan Pertanian Berkelompok

 • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah

 • Memproses Permohonan Pecah Sempadan Tanah

 • Memproses Permohonan Pecah Bahagian Tanah

 • Memproses Permohonan Cantuman Tanah

 • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah semapadan serentak

 • Memproses Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula

 • Memproses Permohonan Pengambilan Tanah Projek Negeri

 

2.Fungsi Unit Pendaftaran

 • Memproses Pendaftaran Pindahmilik Tanah dan; Pindahmilik Pajakan Tanah

 • Memproses Pendaftaran Gadaian Tanah

 • Memproses Melepas Gadaian Tanah

 • Memproses Pendaftaran Sijil Jualan (Lelongan tanah)

 • Memproses Pendaftaran Pajakan Tanah

 • Memproses Pendaftaran Ismen.

 

3.Fungsi Unit Hasil

 • Kutipan Hasil Tanah (Cukai Tanah dan Semua urusan Bayaran Tanah)

 • Semakan Cukai Tanah

 • Penyelenggaraan Rekod Perakaunan Hasil tanah

 • Menguruskan Tindakan Perampasan Tanah kerana tidak membayar Cukai Tanah.

 • Menguruskan permohonan pembayaran ansuran cukai Tanah

 • Menguruskan pengecualian cukai Tanah bagi Ketua-ketua Kampung

 

4.Fungsi Unit Teknikal dan Penguatkuasaan

 • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah

 • Menjalankan siasatan dan penyediaan laporan tanah.

 • Menempatkan pemohon dan peserta di bawah rancangan tanah.

 • Menjalankan siasatan keatas Pencerobohan tanah kerajaan.

 • Menguatkuasakan undang-undang tanah.

floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms