Top Header Manjung Content ms

HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MANJUNG

Menu Manjung 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Pentadbiran Tanah ms

PENTADBIRAN TANAH


1.Fungsi Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah

 • Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah

 • Memproses Permohonan Lesen dan Permit

 • Memproses Permohonan Perizaban Tanah

 • Memproses Permohonan Skim -Skim Perumahan dan Industri

 • Memproses Permohonan Rancangan Perkampungan Tersusun

 • Memproses Permohonan Rancangan Pertanian Berkelompok

 • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah

 • Memproses Permohonan Pecah Sempadan Tanah

 • Memproses Permohonan Pecah Bahagian Tanah

 • Memproses Permohonan Cantuman Tanah

 • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah semapadan serentak

 • Memproses Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula

 • Memproses Permohonan Pengambilan Tanah Projek Negeri

 

2.Fungsi Unit Pendaftaran

 • Memproses Pendaftaran Pindahmilik Tanah dan; Pindahmilik Pajakan Tanah

 • Memproses Pendaftaran Gadaian Tanah

 • Memproses Melepas Gadaian Tanah

 • Memproses Pendaftaran Sijil Jualan (Lelongan tanah)

 • Memproses Pendaftaran Pajakan Tanah

 • Memproses Pendaftaran Ismen.

 

3.Fungsi Unit Hasil

 • Kutipan Hasil Tanah (Cukai Tanah dan Semua urusan Bayaran Tanah)

 • Semakan Cukai Tanah

 • Penyelenggaraan Rekod Perakaunan Hasil tanah

 • Menguruskan Tindakan Perampasan Tanah kerana tidak membayar Cukai Tanah.

 • Menguruskan permohonan pembayaran ansuran cukai Tanah

 • Menguruskan pengecualian cukai Tanah bagi Ketua-ketua Kampung

 

4.Fungsi Unit Teknikal dan Penguatkuasaan

 • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah

 • Menjalankan siasatan dan penyediaan laporan tanah.

 • Menempatkan pemohon dan peserta di bawah rancangan tanah.

 • Menjalankan siasatan keatas Pencerobohan tanah kerajaan.

 • Menguatkuasakan undang-undang tanah.

floating menu manjung content v1 ms

 

Footer ms