Top Header Lenggong Content ms

p

Tel: 05 767 7363 / 05 767 6561
Faks: 05 767 7102

e
HOME

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH LENGGONG

Menu Lenggong 2 Content ms

Breadcrumb

Pencapaian Piagam Pelanggan lenggong content ms

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN


 

Bil

Piagam

Jumlah Perkhidmatan

Menepati Tempoh masa/ Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan

 

Jum menepati standard

% menepati standard

Jum menepati  standard

% menepati Standard

1.

Menerima dan memproses semua permohonan tanah/pembanggunan tanah daripada pemohon individu dan agensi mengikut kanun tanah negara akta 56/1965

5

5

-

-

-

2.

Memberitahu pemohon jawapan ringkas terima/tolak permohonan untuk diproses dalam tempoh aduan di terima

 

2

-

-

-

3.

Memastikan  setiap aduan pelanggan di terima jawapan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima

0

-

-

-

-

4.

Memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan penuh kemesraan dan beretika tanpa menira kaum dan keturunan

Semua

Semua

-

-

-

5.

Memastikan khidmat nasihat/butiran permohonan yang diberikan adalah tepat dan betul

Semua

Semua

-

-

-

6.

Menjamin setiap permohonan diproses dengan adil dan saksama tanpa prasangka

Semua

Semua

-

-

-

7.

Menyelesaikan permohonan tanah lesen menduduki sementara jenis urusniaga dalam tempoh 6 bulan

10

10

-

-

-
 `

Bil

Piagam

Jumlah

Perkhidmatan

Menepati Tempoh masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

 

Jum menepati

standard

% menepati

standard

Jum menepati

 standard

% menepati

Standard

1.

Kami akan berusaha memberi perkhidmatan yang adil, mesra dan segera

Semua

Semua

-

-

-

2.

Memberikan jawapan diatas sebarang pertanyan di kaunter dalam tempoh 15 hari bekerja

120

300

-

-

-

3.

Memberi borang-borang yang berkaitan dan diberikan dengan segera

250

100

-

-

-

4.

Sebarang masalah  yang tidak dapat diselesaikan dikaunter boleh dirujuk kepada pegawai atasan

48

60

100

-

-

5.

Mendaftar bagi setiap suratcara urusniaga yang lengkap dalam masa 1 hari bekerja

248

200

100

-

-

6.

Memproses permohonan mendapatkan kebenaran menteri besar yang lengkap untuk dikemukakan kepada PTG dalam masa 14 hari bekerja

1

30

100

-

-

7.

Memberi maklumat bagi setiap satu hakmilik dalam masa 7 hari bekerja selepas permohonan diterima secara tersurat

48

6

100

-

-

8.

Mengeluarkan sijil carian rasmi di kaunter dalam masa 15 minit

254

15

100

-

-

9.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja dan jawapan rasmi akan dibuatdalam masa 14 hari tempoh bekerja sekiranya memerlukan rujukan kepada jawatan /agensi-agensi teknikal yang lain

12

20

100

-

-

10.

Memproses permohonan dan kelulusan mendapatkan kebenaran menteri besar yang lengkap bumiputera kepada bumiputera dalam tempoh 14 hari bekerja

33

20

100

-

-

 

 

Bagi Tempoh September-Oktober 2020 (dikemaskini 2 bulan sekali)floating menu lenggong content v1 ms

Footer ms