Top Header Kuala Kangsar Content ms

p

Tel: 05 776 1055
Faks: 05 776 4441

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR

Menu Kuala Kangsar 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Visi-Misi, Moto dan Objektif Jabatan kuala kangsar content ms

VISI


Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, inovatif dan responsif dalam Pengurusan Daerah serta menyediakan kemudahan infrastruktur yang konduksif dan membina masyarakat yang mempunyai ketahanan minda yang cemerlang. Disamping berusaha mempertingkatkan pembangunan tanah sejajar dengan kemajuan pembangunan masa kini.

 

MISI


Mewujudkan Pentadbiran Daerah dan Tanah Kuala Kangsar yang dinamik, produktif, berdisiplin, cekap dan amanah ke arah Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Setempat dalam merealisasikan Wawasan Negara.

 

MOTO


"Inovasi Nadi Kesiagaan Transformasi"

 

OBJEKTIF


  • Memberikan perkhidmatan yang berkualiti meliputi Pentadbiran Am, Kewangan, Perkhidmatan dan Penjawatan kepada anggota Pentadbiran Daerah dengan cekap dan berkesan.

  • Untuk memberi perkhidmatan berkualiti berkaitan pelupusan, pembangunan / pendaftaran tanah dan kutipan hasil selaras dengan Kanun tanah dan kutipan hasil selaras dengan Kanun Tanah Negara (KTN) dan Undang-Undang yang berkaitan serta penguatkuasa undang-undang tersebut.

  • Melaksanakan projek-projek Pembangunan insan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 splask about us content

floating menu kuala kangsar content v1 ms

Footer ms