Top Header Kuala Kangsar Content ms

p

Tel: 05 776 1055
Faks: 05 776 4441

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR

Menu Kuala Kangsar 3rd Level Content ms

Breadcrumb

SoalanLazimKualaKangsar Content ms

SOALAN LAZIM


 

 

Sebarang pertanyaan atau aduan awam mengenai Pentadbiran Tanah mohon diajukan melalui
Sistem Aduan Awam (e-Aduan) atau hubungi kami di talian 05 - 776 1055

 

Sebarang maklumbalas atau komen yang berkaitan dengan ketidakfungsian PORTAL RASMI atau isi-isu lain
yang berkaitan dengan agensi mohon diajukan di Maklumbalas/Komen atau emel kepada
pdt_kkangsar[at]perak.gov.my

 

Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar,
Jalan Raja Chulan,
33000 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.
Telefon: 05 776 1055
Fax: 05 776 4441

 

1. Dimanakah boleh saya dapat borang pindah milik?
Borang pindahmilik (14A) boleh dibeli di mana-mana kaunter Pejabat Tanah dengan harga RM 3.00 sahaja.
2. Apakah prosedur pengisian borang 14A?
Borang 14A perlu diisikan dengan nama penuh (seperti dalam kad pengenalan), No. K/P, taraf warganegara dan alamat terkini, di ruangan pemberi milik dan penerima milik. Ia perlu ditandatangani di hadapan, mana-mana Pentadbir Tanah atau Peguam yang dilantik. Bagi kes kawasan rizab melayu, borang hanya boleh ditandatangani di hadapan Pentadbir Tanah sahaja.
3. Apakah tarikh akhir pendaftaran borang 14A?
Borang 14A yang telah ditandatangani dan dibuat penyaksian, hendaklah didaftarkan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penyaksian .
4. Sekiranya saya gagal mendaftar pindahmilik dalam tempoh tersebut adakah akan dikenakan apa-apa denda?
Denda lewat akan dikenakan sebanyak RM 50.00 ubagi setiap 3 bulan dan begitulah seterusnya.
5. Bolehkah tanah dipindahmilik sekiranya keluasan tidak cukup?
Pembahagian syer boleh dilakukan tanpa mengambil kira keluasan tanah , tetapi pembahagian tanah tidak boleh dilakukan jika tanah yang hendak dibahagikan tidak cukup se ekar bagi setiap penerima kecuali bagi tanah bangunan.
6. Bolehkan tanah yang mempunyai sekatan kepentingan dipindahmilik?
Boleh, dengan syarat mendapat kelulusan bagi sekatan tersebut.
7. Bilakah tarikh akhir bayaran cukai tanah?
Tarikh akhir bayaran cukai tanah ialah pada 31 Mei tiap-tiap tahun.
8. Apakah cukai perlu dijelaskan , jika bil cukai tidak diterima?
Cukai tanah wajib dijelaskan dan sekiranya tuan/puan tidak menerima bil cukai tanah, adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk hadir ke mana-mana Pejabat Tanah berhampiran memohon bil tersebut hanya melalui no. Lot dan geran.
9. Bagaimanakah sekiranya nama pemilik di dalam geran berlainan dengan penama di dalam bil cukai tanah?
Nama pemilik asal tidak semestinya adalah nama yang tertera di bil cukai tanah. Maklumat dikemaskini berdasarkan pembayaran terdahulu.
10. Mengapakah saya menerima tunggakan cukai tanah, sedangkan bil tidak diterima?
Rujuk soalan 8.
11. Berapakah jumlah tunggakan , yang boleh mengakinatkan tanah dirampas?
Mengikut KTN , rampasan boleh dilakukan pada bila-bila masa selepas 31 Mei tiap-tiap tahun , sekiranya bil gagal dijelaskan.
12. Tanah telah dipindahmilik tetapi pemilik lama masih menerima resit cukai?
Sila maklumkan kepada Pejabat Tanah berkenaan.
13. Bagaimana cara pembayaran yang akan dibuat oleh Bahagian Pembangunan Luar Bandar bagi projek yang telah dibekalkan di bawah peruntukan ADUN?
Proses bayaran di bawah peruntukkan negeri akan dimasukkan dalam akaun kontraktor / pembekal oleh Bendahari , SUK melalui sistem SPEKS setelah peringkat terakhir pemprosesan baucer siap.
14. Bagaimana saya sebagai kontraktor ingin mendapatkan kerja-kerja / projek membina bangunan / projek membina bengunan / membaik pulih bengunan agar ditawarkan kepada syarikat saya? Kerja-kerja / projek-projek yang ada di Bahagian Pembangunan Luar Bandar ditawarkan kepada kontraktor secara undian dan sebutharga. Setiap kontraktor dikehendaki mendaftar terlebih dahulu dengan pihak PLB.
15. Dimanakah boleh saya mendapatkan borang Permohonan Rumah Awam?
Borang Permohonan boleh didapati di mana-mana kaunter Bahagian Perumahan Awam Pejabat Daerah atau di Ibu Pejabat Bahagian Perumahan Awam, Pejaba SUK , Perak dengan harga RM 2.00 setiap satu.
16. Apakah prosedur pengisisan borang permohonan tersebut?
Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan sekeping gambar pemohon, salinan kad pengenalan , sijil nikah permohonan dan isteri , sijil kelahiran anak-anak dan slip / pengesahan pendapatan dari majikan. Semua salinan tersebut hendaklah disahkan.
17. Ke manakah borang yang telah lengkap perlu dihantar?
Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke mana-mana Pejabat Daerah dalam Negeri Perak atau di Bahagian Perumahan Awam, Pejabat Setiausaha Kerajaan, Negeri Perak, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, Ipoh.
18. Bagaimana cara untuk mengetahui status permohonan yang telah dihantar?
Setiap pemohon yang layak akan dipanggil untuk menghadiri temuduga di Bahagian perumahan Awam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bagi pemohon yang layak memiliki rumah akan ditawarkan sebuah rumah awam dan mereka akan menandatangani satu perjanjian di antara pembeli dengan pihak SUK Negeri.
19. Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan baki keseluruhan Rumah Awam?
Setiap pemilik Rumah Awam yang ingin menyelesaikan baki hendaklah membuat permohonan di Bahagian Perumahan Awam, Pejabat Daerah. Permohonan akan diproses dalam masa 1 bulan selepas mendapat surat kelulusan dari Pejabat SUK Negeri.Pemohon hendaklah menyelesaikan baki rumah tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan.
20. Berapa lamakah tempoh untuk mendapatkan geran bagi rumah yang telah diselesai di bayar?
Geran akan dikeluarkan oleh Bahagian Perumahan Awam, Pejabat SUK Negeri dalam tempoh 1-2 bulan dari tarikh selesai bayaran.
21. Bolehkan bayaran ansuran rumah dibuat di daerah-daerah lain?
Bayaran ansuran Rumah Awam boleh dibuat di mana-mana kaunter Bahagian Perumahan Awam di setiap daerah dalam Negeri Perak.

 

 

 

 

 

 

 


splask faq content

floating menu kuala kangsar content v1 ms

Footer ms