Top Header Kuala Kangsar Content ms

p

Tel: 05 776 1055
Faks: 05 776 4441

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR

Menu Kuala Kangsar 3rd Level Content ms

piagam pelanggan kuala kangsar content my

PIAGAM PELANGGAN


 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

 1. Permohonan penilaian duti setem dan dokumen dimatikan setem diselesaikan dengan kadar serta merta.
 2. Setiap aduan yang diterima lengkap akan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja.
 3. Kaunter bayaran bagi hasil daerah seperti RPA, lesen hiburan/eksais dan hasil air akan dibuka mengikut waktu pejabat.
 4. Sumbangan tabung bencana akan diberikan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas menerima laporan yang lengkap daripada Penghulu Mukim.

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

 

UNIT FIZIKAL

 

 1. Projek dan perolehan bekalan yang tidak melibatkan sebutharga akan ditawarkan kepada kontraktor/pembekal dalam masa 14 hari bekerja dari  tarikh penerimaan surat kuasa/waran peruntukan.
 2. Projek dan perolehan yang melibatkan sebutharga yang ditawarkan kepada kontraktor/pembekal dalam masa 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat kuasa/waran peruntukan.
 3. Menyelesaikan proses bayaran siap kerja dalam tempoh 7 hari selepas dokumen tuntutan diterima dengan lengkap.
 4. Memastikan setiap projek dinilai melalui kajian kepuasan pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas projek siap dilaksanakan.

 

UNIT MASYARAKAT

 

 1. Memastikan setiap permohonan e-kasih diselesaikan pada setiap 1 dan 16hb setiap bulan.
 2. Memastikan setiap permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) bina baru dan baik pulih rumah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan.

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 

 

UNIT PENDAFTARAN

 

 • Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan dalam tempoh 1 hari bekerja.
 • Memastikan kebenaran gadaian dan pindah milik diberi perakuan / kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

 

UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

 

Memberi khidmat nasihat berhubung perundangan tanah berkaitan Kanun Tanah Negara (KTN 1965) serta merta kepada pelanggan. Menyediakan  Laporan Tanah (Pelbagai Permohonan) dalam masa 3 bulan dari tarikh penerimaan oleh Pegawai Petempatan. Mengambil tindakan atas aduan berkaitan pencerobohan tanah kerajaan dan  pemindahan bahan batu tanpa izin dengan serta-merta.

 

UNIT PEMBANGUNAN & PELUPUSAN

 

Memastikan permohonan pembangunan tanah yang diterima dan  memenuhi syarat-syarat di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima. Memastikan permohonan tanah individu yang lengkap diterima dan         memenuhi syarat-syarat di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan diterima.

 

UNIT HASIL

 

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah pada atau sebelum 15 Januari kepada pemilik-pemilik tanah yang mana nama dan alamat mereka didapati Lengkap. Menerima dan memproses bayaran cukai tanah semasa dan lain-lain bayaran bagi setiap giliran dalam masa 5 minit.
 


splask client charter content

floating menu kuala kangsar content v1 ms

Footer ms