Top Header Kuala Kangsar Content ms

p

Tel: 05 776 1055
Faks: 05 776 4441

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR

Menu Kuala Kangsar 3rd Level Content ms

bahagian tanah kuala kangsar content ms

PENGURUSAN TANAH


Unit Pentadbiran Tanah:

 1. Memungut Hasil Tanah

 2. Merancang pemberian milik tanah kerajaan.

 3. Mengurus pendaftaran urusniaga

 4. Mengurus permohonan pengambilan balik tanah , tukar syarat,pecah bahagian / sempadan , kebenaran pindah milik dan gadaian oleh Y.A.B Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong

 5. Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah -tanah milik.

 6. Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.

 7. Mengurus permohonan penyelesaian Harta Pusaka Kecil.

 8. Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang -undang

 9. Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Kerian dilaksanakan.

 10. Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

 

Unit Pelupusan Tanah:

 1. Memproses permohonan -permohonan Tanah Kerajaan.

 2. Memproses Permohonan Lesen Menduduki Sementara (LMS)

 3. Memproses Permohonan Memperbaharui Tempoh Pajakan Tanah

 4. Memproses Permohonan bagi tujuan Perizaban Tanah

 5. Memproses Permohonan bagi tujuan Permit Ruang Udara

 6. Memproses permohonan bagi tujuan Permindahan Bahan Batuan

 

Unit Pembangunan Tanah:

 1. Tukar syarat, pecah bahagian / sempadan , penyatuan tanah dan penyerahan balik tanah

 2. Pengambilan tanah

 3. Mendapatkan kebenaran Y.A.B Menteri Besar untuk memindah milik dan menggadaikan tanah

 4. Permohonan perintah jual

 5. Permohonan Hak Laluan untuk Tenaga Nasional berhad

 6. Permohonan hak Laluan Pentadbiran Tanah dan Hak Laluan Persendirian.

 

Unit Pendaftaran:

 1. menguruskan pendaftaran hakmilik baru dan pengeluaran hakmilik sambungan

 2. Menguruskan pendaftaran semua urusniaga , bukan urusniaga dan nota

 

Unit Hasil:

 1. Menguruskan kutipan cukai tanah semasa

 2. Menguruskan kutipan tunggakan cukai tanah

 3. Mengutip bayaran premium tanah dan pelbagai hasil.

 4. Mengediakan penyata dan akuan kutipan.

 

Unit Teknikal dan Penguatkuasaan :

 1. Menyediakan charting permohonan tanah.

 2. Menyediakan pelan untuk urusan penjualan pelan.

 3. Menyediakan laporan tanah.

 4. Menjalankan tindakan penguatkuasaan.floating menu kuala kangsar content v1 ms

Footer ms