Top Header Kerian Content ms

p

Tel: 05 716 1963 Faks: 05 716 2399

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN

Menu Kerian 3rd Level Content ms

objektif kerian content

OBJEKTIF


 

  • Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi dalam pengurusan sumber manusia

  • Memperkukuh dan meningkatkan sistem pengurusan kewangan berkesan

  • Memantapkan perancangan dan kawalan bagi pengurusan majlis dan acara-acara rasmi didalam daerah

  • Memantapkan kapasiti dan keupayaan bahagian bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem tadbir urus

  • Memperkasakan pengurusan pembangunan luar bandar ke arah masyarakat yang sejahtera dan harmoni

  • Memantapkan dan menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan dan memperkasakan prosedur dan undang-undang penguatkuasaan tanah

 

 floating menu kerian content v1 ms

 

Footer ms