Top Header Kerian Content ms

p

Tel: 05 716 1963 Faks: 05 716 2399

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN

Menu Kerian 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Ketua Pegawai Maklumat CIO

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT CIO


 

 

Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama CIO : -
Jawatan : Ketua Penolong Pegawai Daerah M52
Nama Agensi : Pejabat Daerah Dan Tanah Kerian
Alamat Agensi : Pejabat Daerah Dan Tanah Kerian
    Jalan Pejabat,
    34200 Parit Buntar, Perak Darul Ridzuan.
No. Telefon : 05-7161963
No. Faks : 05-7162399

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Kerian dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT

  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT

  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan

  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Kerian.

 

 

floating menu kerian content v1 ms

 

Footer ms