Top Header Kerian Content ms

p

Tel: 05 716 1963 Faks: 05 716 2399

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN

Menu Kerian 3rd Level Content ms

Bahagian Tanah kerian content ms

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH


 

 

Unit Pentadbiran :

 1. Menguruskan pendaftaran urusniaga , bukan urusniaga.

 2. Menguruskan pendaftaran hak milik baru , pengeluaran hak milik sambungan , hak milik gantian dan hak milik pendua.

 3. Mendapat kebenaran Y.A.B Menteri Besar untuk pindahmilik dan gadaian tanah.

 4. Memproses permohonan perintah jual.

 5. Menyelenggara dan mengemaskini rekod - rekod pendaftaran hak milik .

Unit Hasil:

1.Menguruskan kutipan:

 • Cukai tanah semasa.

 • Tunggakan cukai tanah

 • Bayaran premium tanah dan pelbagai hasil

 • Menyediakan penyata dan akaun kutipan.

 • Penguatkuasaan ke atas kegagalan membayar hasil.

2.Menyelenggara dan mengemaskini rekod - rekod kutipan hasil.

Unit Pelupusan Tanah:

 1. Memproses permohonan - permohonan tanah kerajaan untuk mendapatkan hakmilik

 2. Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS).

 3. Pemindahan bahan batuan melombong

 4. Memproses Permohonan:

  • Memperbaharui tempoh pajakan tanah.

  • Perizaban tanah

  • Permit ruang udara.

Unit Pembangunan Tanah:

 1. Menguruskan kutipan cukai tanah semasa:

  • Tukar syarat.

  • Pecah Bahagian

  • Pecah Sempadan

  • Penyatuan Tanah

  • Penyerahan Balik Tanah

 2. Pengambilan Balik Tanah.

 3. Permohonan izin lalu untuk TNB

 4. Permohonan Hak lalulalang

Unit Teknikal dan Pengutkuasaan :

 1. Memproses permohonan - permohonan tanah kerajaan untuk mendapatkan hakmilik

 2. Menyediakan carta Permohonan Tanah

 3. Menyelia perkhidmatan Penjualan pelan.

 4. Menyelia rekod-rekod pemilikan dan fahrasat lot Pejabat Tanah.

 5. Menyelia rekod - rekod dan data berkaitan setinggan,langgar syarat tanah dan pencerobohan tanah kerajaan.

 6. Menyediakan permohonan ukur dan surihan penempatan.

 floating menu kerian content v1 ms

 

Footer ms