Top Header Kerian Content ms

p

Tel: 05 716 1963 Faks: 05 716 2399

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN

Menu Kerian 3rd Level Content ms

Breadcrumb

Bahagian Pembangunan Luar Bandar kerian content

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH


 

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

  1. Mengurus dan menyelaras mesyuarat jawatankuasa kerja tindakan daerah dan menyelia serta memantau laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan dengan agensi-agensi kerajaan.

  2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek kecil.

  3. Mengurus, menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.

  4. Menguruskan segala tuntutan pembayaran projek-projek yang telah siap dilaksanakan dengan sempurna.

  5. Menggerakkan mekanisme penyertaan orang ramai, agensi kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan serta memantau program/ aktiviti berkaitan.

  6. Menyelaras dan memantau pelaksanaan bagi projek negeri dan persekutuan.

 

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

  1. Menguruskan perlantikan pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Ahli JKKK.

  2. Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan program/ projek pembasmian kemiskinan tegar.

  3. Menyelaras senarai nama sistem e-kasih pembasmian kemiskinan.

 floating menu kerian content v1 ms

 

Footer ms