Top Header Kerian Content ms

p

Tel: 05 716 1963 Faks: 05 716 2399

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN

Menu Kerian 3rd Level Content ms

Breadcrumb

bahagian khidmat pengurusan kerian content ms

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH


 

Unit Pentadbiran :

1. Pengurusan Sumber Manusia:

  • Perkhidmatan.

  • Tatatertib

  • Kursus Induksi

  • Pengurusan Prestasi

  • Pengesahan dalam perkhidmatan

  • Persaraan

  • Perlaksanaan Pekeliling dan Arahan.

2.Kutipan Hasil Am

3.Proses Permohonan Lesen Hiburan dan Lesen Minuman Memabukkan.

4.Urusan Duti Setem.

5.Perakaunan dan Rekod Hasil Rancangan Perumahan Awam.

Unit Kewangan :

1. Urusetia kepada majlis / keraian rasmi jabatan.

2. Menyelenggara dan mengemaskini semua rekod perakaunan.

3. Mengurus pembayaran semua bil dan tuntutan.

4. Menyelenggara Akaun Panjar Wang Runcit dan Tabarruk.

5. Urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan, Akaun, JKPAK, JKTU dan MBJ.

Unit Keselamatan :

1. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Bencana Daerah (JPBBD)

2. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Daerah (JKKD)

Unit Teknologi Maklumat :

1.Menyelenggara sistem -sistem aplikasi jabatan.

2.Mengendali dan menyelenggara infrastruktur dan perkhidmatan ICT.

Unit Perundangan:

1. Menyediakan dokumen perjanjian antara pihak kerajaan dan pihak luar

2. Mengendalikan kes - kes perundangan yang melibatkan Jabatan.

Unit Pengurusan Aset:

1.Menguruskan Aset Alih dan Tak Alih Kerajaan.

 



floating menu kerian content v1 ms

 

Footer ms