Top Header Kampung Gajah Content ms

p

Tel: 05 631 3133
Faks: 05 631 1863

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPONG GAJAH

Menu Kampong Gajah Content ms

Breadcrumb

SoalanLazimKampongGajah Content ms

SOALAN LAZIM


Sebarang pertanyaan atau aduan awam mengenai Pentadbiran Tanah mohon diajukan melalui
Sistem Aduan Awam (e-Aduan) atau hubungi kami di talian 05-631 3133

Sebarang maklumbalas atau komen yang berkaitan dengan ketidakfungsian PORTAL RASMI atau isi-isu lain yang berkaitan dengan agensi mohon diajukan di Maklumbalas/Komen atau emel kepada

mohdamli[at]perak.gov.my

 

Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah
Kompleks Pentadbiran Daerah,
36800 Kampong Gajah,
Perak Darul Ridzuan.
Telefon: 05-6313133
Fax: 05-6311863

 

Soalan 1 : Bolehkan Carian Persendirian diperolehi dengan serta merta?

Jawapan : Ya, dengan bayaran RM40.00 bagi setiap satu (1) hakmilik.

 

Soalan 2 : Betulkah Pindahmilik tanah boleh didaftarkan didalam tempoh 1 hari?

Jawapan : Ya, jika dokumen 14A telah lengkap (dibuat penyaksian),bayaran Taksiran Duti Setem telah disempurnakan dan bayaran pendaftaran telah dijelaskan.

 

Soalan 3 : Bagaimanakah untuk mendapatkan semula tanah yang telah luput tempoh pajakan?

Jawapan : Bagi tanah milik yang telah luput tempoh pajakan,permohonan baru (menggunakan Borang Jadual 1)perlu dikemukan ke Pejabat Tanah di daerah di mana tanah tersebut berada untuk diberi pertimbangan semula.

 

Soalan 4 : Siapakah yang boleh memohon tanah milik yang telah luput tempoh pajakan dan pemilik asalnya telah meninggal dunia?

Jawapan : Sesiapa sahaja yang dinyatakan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara (KTN) boleh memohon dan dipertimbangkan.Walaubagaimanapun,keutamaan akan diberi kepada waris-waris pemilik asal,jika ada permohonan.

 

Soalan 5 : Apakah tindakan yang dikenakan jika tidak menjelaskan bayaran hasil tanah bagi pemilik tanah yang telah menerima notis 6A?

Jawapan : Jika tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh 3 bulan Pejabat Tanah akan mengeluarkan notiS 8A (Rampasan Tanah).

 

 floating menu kampon gajah content v1 ms

 

Footer ms