Top Header Kampung Gajah Content ms

p

Tel: 05 631 3133
Faks: 05 631 1863

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPONG GAJAH

Menu Kampong Gajah Content ms

Breadcrumb

Pentadbiran Tanah ms

PENTADBIRAN TANAH


Fungsi Pejabat Tanah

 • Memungut hasil tanah.
 • Merancang pemberian milik tanah kerajaan.
 • Mengurus pendaftaran urusniaga.
 • Mengurus permohonan pengambilan balik tanah, tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, kebenaran pindahmilik dan gadaian oleh Y.A.B Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong.
 • Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah-tanah milik.
 • Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.
 • Menguruskan permohonan penyelesaian Harta Pesaka Kecil.
 • Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang tanah bagi menghasilkan faedah yang optima kepada rakyat dan kerajaan.
 • Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Kecil Ipoh dilaksanakan mengikut undang-undang dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.
 • Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

Unit Pelupusan Tanah

 • Memproses permohonan pemberian milik tanah, perizaban dan Lesen Menduduki Sementara ( TOL ).
 • Memproses permohonan melombong.

Unit Teknikal

 • Menyediakan laporan tanah bagi semua jenis permohonan.
 • Mengambil tindakan ke atas : Pendudukan secara tidak sah ke atas tanah kerajaan, rezab dan tanah lombong. Pengeluaran dan pengalihan bahan-bahan batu secara tidak sah. Pelanggaran Syarat tanah bermilik.

Unit Pendaftaran

 • Mengeluarkan Suratan Hakmilik Sementara / Kekal / Sambungan / Ganti.
 • Mengeluarkan Carian Rasmi / Carian Persendirian.
 • Pendaftaran Pindahmilik / Pesaka / Gadaian / Melepasan Gadaian / Pajakan / Melepaskan Pajakan.
 • Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah / Mengadai.
 • Permohonan memasukan Kaveat.

Unit Bicarakuasa

 • Memproses permohonan bicarakuasa.
 • Memproses Permohonan Perintah Jual / Lelong.

Unit Hasil

 • Mengutip bayaran cukai tanah dan lain-lain bayaran.
 • Meningkatkan kutipan cukai tanah dan mengurangkan tunggakan cukai tanah.

Unit Pembangunan Tanah

 • Memproses permohonan Permit Bahan Batu.
 • Memproses permohonan Tukar Syarat.
 • Memproses permohonan Pecah Bahagian, Pecah Sempadan.
 • Memproses permohonan Pengambilan Tanah.

Unit Pelukis Pelan

 • Mencatat Laporan Awal untuk semua permohonan Tanah, Permit dan Galian.
 • Menyediakan laporan pelukis pelan, membuat 'carting' dan merekod ke dalam Buku Carta untuk semua permohonan tanah, permit dan galian.
 • Menguruskan permohonan melihat, membeli dan mendapatkan pelan tanah.
 • Menyediakan pelan untuk ulasan / rujukan jabatan teknikal, pelan kertas mesyuarat JKTD / MMK, pelan PU & HSM, DHDK / DHKK, perin mencarta dan lain-lain pelan yang berkaitan urusan Pejabat Tanah.
 • Mengawasi dan mengemaskini pelan litho, pelan topo dan lain- lain pelan.

 

 

 

floating menu kampon gajah content v1 ms

 

Footer ms