Top Header Kampung Gajah Content ms

p

Tel: 05 631 3133
Faks: 05 631 1863

e
HOME

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPONG GAJAH

Menu Kampong Gajah Content ms

Breadcrumb

Pentadbiran Daerah ms

PENTADBIRAN DAERAH


Khidmat Pengurusan

 • Menyediakan anggaran belanjawan dan segala laporan kewangan.

Pentadbiran Am dan Kewangan

 • Melaksanakan kerja-kerja berkaitan pentadbiran am dan kewangan.
 • Kutipan bayaran ansuran rumah awam kerajaan.
 • Kutipan duit bagi pelbagai suratcara.
 • Kutipan bayaran sewa bangunan kediaman kerajaan.
 • Melaksanakan dan menyelaras majlis rasmi di peringkat daerah kecil.

Fungsi Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

 • Bekalan dan Perkhidmatan dibayar dan dijelaskan kepada pembekal mengikut peraturan dalam arahan perbendaharaan.
 • Menguruskan hal-hal kewangan dan pentadbiran pejabat.
 • Mewujudkan kakitangan yang berdisiplin, memupuk semangat kerjasama dan persefahaman di dalam serta di luar organisasi.
 • Merancang dan mengatur latihan bagi keseluruhan kakitangan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecekapan.
 • Menentukan semua bil-bil.
 • Melaksanakan program yang berkaitan dengan kutipan Ansuran Rumah Awam, Penyata Hasil Am dan Bayaran Pencen Bekas Perajurit.
 • Memproses dan menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak dituntut dan diterima dalam tempoh yang ditetapkan.

Unit Kewangan

 • Mengawal perbelanjaan dan peruntukan serta menjawab segala teguran daripada pihak AUDIT, Perbendaharaan, Y.B Kewangan Negeri, dan lain-lain.

Unit Pentadbiran Am

 • Memproses Permohonan Lesen seperti Lesen Menduduki Sementara dan Lesen Permit Bahan Batu .
 • Sebagai Urusetia perayaan-perayaan Daerah & Negeri.
 • Memproses Permohonan Lesen Hiburan.
 • Mengurus sambutan bagi majlis Rasmi Kerjaan Peringkat Negeri dan Daerah serta Lawatan Rasmi DiRaja dan Orang-Orang Kenamaan.
 • Mengurus dan memproses surat-menyurat dan fail.

Unit Perkhidmatan

 • Mengurus segala hal ehwal perjawatan, persaraan, peperiksaan, kursus, cuti, tatatertib, latihan dalam perkhidmatan dan lain-lain yang berkaitan.

Unit Hasil

 • Menerima bayaran serta mengeluarkan lesen/resit mengikut jenis aktiviti.
 • Menerima dan mengutip ansuran Rancangan Perumahan Awam.
 • Mengemaskini Rekod/Buku Lejar Kutipan.
 • Memproses bayaran balik wang cagaran.

Unit Teknologi Maklumat

 • Menguruskan dan menyelenggara peralatan berkaitan dengan ICT.
 • Menguruskan dan mengemaskini laman web jabatan.

  

floating menu kampon gajah content v1 ms

 

Footer ms